250243 - odborný/vrchní referent v Oddělení kontrolním II. (Děčín)

Generální finanční ředitelství nabízí v Děčíně volnou pracovní pozici "250243 - odborný/vrchní referent v Oddělení kontrolním II.". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
250243 - odborný/vrchní referent v Oddělení kontrolním II.
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Děčín
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Generální finanční ředitelství - 02: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně
Řetězová 1369/2a
40502

Další informace o volném místu

[] Místo výkonu práce: Řetězová č.p. 1369/2a
Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Výběrové řízení na služební místo č. 250243 – odborný
referent/vrchní referent v Oddělení kontrolním II, Odbor kontrolní, Sekce Územního
pracoviště v Děčíně, v oboru služby:
02 - Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
s místem výkonu služby v Děčíně.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 2. leden 2024.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.
Týdenní služební doba činí 40 hodin týdně.

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:
- Zajišťování daňové kontroly jako fáze daňového řízení nebo správy více druhů daní,
poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění v rozsahu své působnosti.
- Provádění potřebných procesních úkonů podle daňového řádu, správního řádu a jiných
souvisejících právních předpisů. Vydávání rozhodnutí v prvním stupni daňového řízení
a ve správním řízení.
- Zajišťování výkonu správy daní v souladu s příslušnými právními předpisy. Provádění
postupů při správě daní podle daňového řádu, a to daňovou kontrolu, vyhledávací
činnost, místní šetření a postupy k odstranění pochybností u všech druhů daní.
Stanovení záznamní povinnosti a ukládání pokut.
- Vyhotovování zpráv o daňových kontrolách a místních šetřeních, vyhotovování
protokolů o projednání s daňovým subjektem, případně se třetími osobami,
vyhotovování úředních záznamů o průběhu postupu k odstranění pochybností.
- Zpracování podkladů potřebných pro řízení o řádných a mimořádných opravných
prostředcích.
- Předávání podkladů k vyměření daně a doměření daně příslušnému útvaru.
- Předpokladem pro výkon činnosti je znalost účetnictví včetně prováděcích předpisů
a dále řízení služebního vozidla – řidičský průkaz sk. B.

Platové podmínky:
- platový tarif v rozmezí od 21 710 Kč do 31 820 Kč podle délky započitatelné praxe a míry
jejího zápočtu dle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
- osobní příplatek od 1 591 Kč do 4 773 Kč2)
- zvláštní příplatek 3 800 Kč podle § 6 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., a služebního předpis
GŘ č. 2/2017.
- možnost výkonnostních a cílových odměn.

Podmínky výkonu služby:
- pružná služební doba,
- 25 dní dovolené,
- 5 dní indispozičního volna,
- 1 den placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí,
- až 5 dnů služebního volna k individuálním studijním účelům,
- příspěvek na stravování,
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění,
resp. doplňkové penzijní spoření, stravování nebo prostřednictvím systému cafeterie),
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních,
- letní tábor pro děti zaměstnanců,
- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám (i pro rodinné
příslušníky),
- možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 30. listopadu 2023, tj. v této lhůtě
doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 61, Ústí nad Labem 400
21, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze
podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou
adresu služebního úřadu podatelna2500@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: qjfn2bj.
Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo SM č. 250243 –
ÚzP v Děčíně“

Kontaktní osoba: Ing. Martina Vábererová, ředitelka Odboru kontrolního, telefon: 412 592 405

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny