250257 - odborný referent/vrchní referent v Oddělení registračním (Děčín)

Generální finanční ředitelství nabízí v Děčíně volnou pracovní pozici "250257 - odborný referent/vrchní referent v Oddělení registračním". Nástupní mzda je 21 740 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
250257 - odborný referent/vrchní referent v Oddělení registračním
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Děčín
Mzda:
21 740 – 31 820 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Generální finanční ředitelství - 02: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně
Řetězová 1369/2a
40502

Další informace o volném místu

[] Místo výkonu práce: Řetězová č.p. 1369/2a
Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

výběrové řízení na služební místo č. 250257 – odborný referent/vrchní referent v Oddělení registračním, Sekce Územního pracoviště v Děčíně,
v oboru služby: 02 - Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 2. leden 2024.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:
- Zajištění chodu podatelny (přijímaní a odesílání elektronických i fyzických podání).
- Zajištění chodu pokladny ÚP, včetně zpracování učiněných plateb.
- Vedení daňového řízení v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 280/2009 Sb.,
daňového řádu.
- Spolupráci s ostatními organizačními tvary ÚP a FÚ, zejména předávání podnětů k dalším úkonům při správě daní.
- Plnění úkolů zadaných nadřízeným představeným.

Platové podmínky:
- platový tarif v rozmezí od 21 710 Kč do 31 820 Kč podle délky započitatelné praxe a míry
jejího zápočtu dle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
- osobní příplatek od 1 591 Kč do 4 773 Kč

- zvláštní příplatek 2 150 Kč podle § 6 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., a služebního předpis
GŘ č. 2/2017.
- možnost výkonnostních a cílových odměn.

Podmínky výkonu služby:
- pružná služební doba,
- 25 dní dovolené,
- 5 dní indispozičního volna,
- 1 den placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí,
- až 5 dnů služebního volna k individuálním studijním účelům,
- příspěvek na stravování,
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění,
resp. doplňkové penzijní spoření, stravování nebo prostřednictvím systému cafeterie),
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních,
- letní tábor pro děti zaměstnanců,
- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám (i pro rodinné
příslušníky),
- možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven.


Informace k podávání žádostí:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 28. listopadu 2023, tj. v této lhůtě zaslané
služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního
úřadu Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 61, Ústí nad Labem 400 21, nebo
osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2500@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: qjfn2bj. Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo SM č. 250257 –
ÚzP v Děčíně“.

Bližší informace poskytne:
Ing. Pavel Walter
Tel.: 412 252 348
Pavel.Walter@fs.mfcr.cz

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny