250299 - vrchní referent/rada v Oddělení vyměřovacím II. (Děčín)

Generální finanční ředitelství nabízí v Děčíně volnou pracovní pozici "250299 - vrchní referent/rada v Oddělení vyměřovacím II.". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
250299 - vrchní referent/rada v Oddělení vyměřovacím II.
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Děčín
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Generální finanční ředitelství - 02: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně
Řetězová 1369/2a
40502

Další informace o volném místu

[] Místo výkonu práce: Řetězová č.p. 1369/2a
Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:
- Zajištění komplexního výkonu agendy ve složitých případech správy daní v rozsahu
své působnosti.
- Provádění potřebných procesních úkonů podle daňového řádu, správního řádu a jiných
souvisejících právních předpisů a vydávání rozhodnutí v daňovém a správním řízení.
- Systémové zajištění a koordinaci činností, které jsou nedílnou součástí správy daní,
v rozsahu svěřené působnosti.
- Provádění systémových činností, v rámci, kterých je komplexně zajištěno vyměřování
a doměřování daní ve složitých případech správy daní, provádění komplexních
postupů k odstranění pochybností.
- V rozsahu své působnosti zajištění vedení daňového a správního řízení.
- Správu osobních daňových účtů na debetní a kreditní straně.
- Vyrozumívání daňových subjektů o nedoplatku, zpracování výkazů nedoplatků a předávání jich k vymáhání.
- Zpracování daňových tvrzení, předepisování příslušenství daní, ukládání pokut a provádění k tomu potřebných úkonů a postupů.
- Vydávání rozhodnutí ve věci posečkání daně, povolování splátek a odepsání daně z důvodu nedobytnosti a prekluze.
- Vyřizování opravných a dozorčích prostředků, vyřizování žádostí o prominutí příslušenství daně, zpracování a vyměření daňových tvrzení a provádění vyhledávací činnosti a místních šetření.
- Vedení částí spisů daňových subjektů za oblast spravovaných daní. Zajištění nahlížení daňovým subjektům do částí spisů a úkonů s tím souvisejících.
- Předávání podnětů na kontrolní a vymáhací útvary.
- Na příkaz nadřízeného představeného plnění dalších služebních úkolů ve stanoveném
oboru státní služby, které svou náročností odpovídají platové třídě stanovené na
systemizovaném služebním místě.

Platové podmínky1)
:
- platový tarif v rozmezí od 23 390 Kč do 34 370 Kč podle délky započitatelné praxe a míry
jejího zápočtu dle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
- osobní příplatek od 1 719 Kč do 5 156 Kč2)
- zvláštní příplatek 2 150 Kč podle § 6 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., a služebního předpis
GŘ č. 2/2017.
- možnost výkonnostních a cílových odměn.
Podmínky výkonu služby:
- pružná služební doba,
- 25 dní dovolené,
- 5 dní indispozičního volna,
- 1 den placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí,
- až 5 dnů služebního volna k individuálním studijním účelům,
- příspěvek na stravování,
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění,
resp. doplňkové penzijní spoření, stravování nebo prostřednictvím systému cafeterie),
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních,
- letní tábor pro děti zaměstnanců,
- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám (i pro rodinné
příslušníky),
- možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven.


Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 27. listopadu 2023, tj. v této lhůtě
doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 61, Ústí nad Labem 400
21, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze
podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2500@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: qjfn2bj.
Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo SM č. 250299 –
ÚzP v Děčíně“.


Bližší informace poskytne:
Ing. Zdeňka Matějková
Tel.: 412 355 301
Zdenka.Matejkova@fs.mfcr.cz

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny