Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Děčín na Katastrálním úřadu pro Úste... (Děčín)

Katastrální úřad pro Ústecký kraj nabízí v Děčíně volnou pracovní pozici "Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Děčín na Katastrálním úřadu pro Úste...". Nástupní mzda je 18 300 – 26 830 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Děčín na Katastrálním úřadu pro Úste...
Obor(y):
Stavebnictví , Výroba a provoz
Obec:
Děčín
Mzda:
18 300 – 26 830 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Katastrální úřad pro Ústecký kraj - 03 (Děčín)
Tržní 1906/24
40502

412557073

Další informace o volném místu

[] Místo výkonu práce:
Tržní č.p. 1906/24, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1
písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ID 56000068 – odborný referent
v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Děčín na Katastrálním
úřadu pro Ústecký kraj v oboru služby 55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí.
Místem výkonu služby je Děčín.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu na dobu
neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopad 2021 nebo jiný
termín podle dohody.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 8. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
• zajišťování ekonomické agendy katastrálního pracoviště,
• činnosti podatelny a výpravny včetně obsluhy datových schránek,
• zakládání řízení,
• vyznačování plomb,
• obesílání účastníků řízení a postoupení nepříslušných podání.

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 1. října 2021, tj.
v této lhůtě
• zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Krčínova 797/2, Krásné Březno,
400 07 Ústí nad Labem,
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu (ku.prousteckraj@cuzk.cz), nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky
služebního úřadu: scdadnq).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ID 56000068 –
odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Děčín
na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj“

Bližší informace poskytne:
Ing. Ivo Apfelbeck, ředitel KP Děčín KÚ pro Ústecký kraj, email: ivo.apfelbeck@cuzk.cz, tel.: +420 412 557 073

Kontakt na zaměstnavatele

Katastrální úřad pro Ústecký kraj - 03 (Děčín)
Ing. Ivo Apfelbeck
ředitel
412557073
ivo.apfelbeck@cuzk.cz


Poslední změna: před 1 měsícem