Referent územního plánování a stavebního úřádu (Česká Kamenice)

MĚSTO ČESKÁ KAMENICE nabízí v obci Česká Kamenice volnou pracovní pozici "Referent územního plánování a stavebního úřádu". Nástupní mzda je 28 000 – 37 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent územního plánování a stavebního úřádu
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Česká Kamenice
Mzda:
28 000 – 37 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Česká Kamenice - 01: městský úřad (sídlo)
Náměstí Míru 219
40721

412151555

Další informace o volném místu

[i] Místo výkonu práce: Česká Kamenice

Charakteristika pracovní pozice: plnění úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, vydávání povolení a jiných opatření dle stavebního zákona, kontrola staveb v terénu.

Platové podmínky: 10. platová třída v souladu se zněním Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a NV č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců a v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu do práce: 01. 12. 2021, příp. po dohodě.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.

Kvalifikační předpoklady (viz §13a zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon):
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Požadavky stanovené městem Česká Kamenice:
Předpokládá se základní orientace v dále uvedených zákonech v platném znění:
- znalost problematiky chodu obecního úřadu, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
- znalost související legislativy a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
- analytické a logické myšlení,
- pečlivost, zodpovědnost, nezávislost, objektivita,
- schopnost týmové práce,
- počítačová gramotnost a výborná znalost práce s MS Office,
- řidičské oprávnění skupiny B,
- zkouška podle vyhlášky č. 512/2002., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC, na úseku územního plánování a stavebního řádu, výhodou.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo,
- číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
- datum a podpis uchazeče.

Přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- ověřený doklad o zkoušce zvláštní odborné způsobilosti uchazeče, pokud je jeho držitelem.

Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh): pátek 24. 09. 2021 - do 12:00 hodin.

Způsob podání přihlášky: obálku označenou "Výběrové řízení - stavební úřad" zaslat na adresu:
Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru čp. 219, 407 21 Česká Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenice.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení a výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele

Město Česká Kamenice - 01: městský úřad (sídlo)
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník Městského úřadu Česká Kamenice
412151555


Poslední změna: před 3 týdny