Sociální pracovník (Česká Kamenice)

MĚSTO ČESKÁ KAMENICE nabízí v obci Česká Kamenice volnou pracovní pozici "Sociální pracovník". Nástupní mzda je 33 000 – 38 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Sociální pracovník
Obor(y):
Služby , Zdravotnictví
Obec:
Česká Kamenice
Mzda:
33 000 – 38 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Česká Kamenice - 01: městský úřad (sídlo)
Náměstí Míru 219
40721

Další informace o volném místu

[] Místo výkonu práce: Česká Kamenice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici: sociální pracovník
sociální služby Terénní programy dle §69 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

Charakteristika pracovní pozice: plnění úkolů vyplývajících pro obce z ustanovení zákona o sociálních službách, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zajištění úseku sociální práce, problematika sociálního vyloučení.

Platové podmínky: 10. platová třída v souladu se zněním Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu do práce: 01. 10. 2023, příp. po dohodě později.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou po dobu trvání projektu z OPZ (do 31.12. 2025) s tříměsíční zkušební dobou.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, splnění kvalifikace Sociálního pracovníka dle zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, znalost problematiky sociálního vyloučení, ochota k práci s lidmi v náročné životní situaci, praxe v oblasti práce se sociálně vyloučenou cílovou skupinou.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost ve smyslu ustanovení § 110, odst. 1 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Požadavky stanovené městem Česká Kamenice:
- pečlivost, zodpovědnost, nezávislost, objektivita,
- schopnost týmové práce,
- počítačová gramotnost a výborná znalost práce s MS Office,
- dobré komunikační schopnosti,
- ochota k dalšímu vzdělávání a rozvoji,
- řidičské oprávnění skupiny B.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo,
- číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
- datum a podpis uchazeče.

Přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh): pondělí 25. 9. 2023 - do 17:00 hodin.

Způsob podání přihlášky: obálku označenou "Výběrové řízení - OSV soc" zaslat na adresu:
Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru čp. 219, 407 21 Česká Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenice.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení a výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Co nabízíme:
- perspektivní zaměstnání v dobrém kolektivu s možností dalšího vzdělávání,
- odpovídající tabulkové platové podmínky s osobním ohodnocením a s případnými odměnami za kvalitně odvedenou práci nad rámec pracovních povinností,
- 5 týdnů dovolené + 5 dní sick days (zdravotní volno),
- zaměstnanecké benefity: příspěvek na stravenky, příspěvek na důchodové (penzijní) připojištění, zlevněné tarify od Vodafone na mobilní telefony až pro 5 čísel.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny