Účetní, referent/ka obce (Františkov nad Ploučnicí)

Obec Františkov nad Ploučnicí nabízí v obci Františkov nad Ploučnicí volnou pracovní pozici "Účetní, referent/ka obce". Nástupní mzda je 20 000 – 30 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Účetní, referent/ka obce
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Františkov nad Ploučnicí
Mzda:
20 000 – 30 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Obec Františkov nad Ploučnicí - 01: obecní úřad (sídlo)
40723

412 586 050

Další informace o volném místu

[] Místo výkonu práce: Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23
Kontakt: Libor Bzura, frantiskov@volny.cz

Lhůta pro podání přihlášky: do 20.10.2021.
Náležitosti a způsob podání přihlášky: viz. dále

Požadavky: • minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání výhodou, s praxí na obdobné pozici alespoň 2 roky • znalost účetnictví obcí • znalost zákona o místních poplatcích • dobrá znalost práce s PC (Windows, MS Office, internet) • organizační schopnosti, komunikativnost, schopnost jednat s lidmi • objektivnost, nezaujatost • aktivní a tvůrčí přístup k práci, ochota se dále vzdělávat • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita

Předpoklady pro uchazeče: • státní občanství ČR, v případě cizího občanství trvalý pobyt v ČR • minimální věk 18 let, bezúhonnost • způsobilost k právním úkonům • velmi dobrá znalost českého jazyka

Náplň práce: • komplexní vedení účetnictví obce v programu KEO • komplexní vedení rozpočtu obce, rozpočtového opatření a rozpočtového výhledu • komplexní vedení spisové a archivní služby v programu KEO • zpracování závěrečného účtu obce • evidence majetku, inventarizace • evidence závazků a pohledávek obce, vystavování upomínek • mzdová agenda • administrativa dotací z pohledu účetnictví • zpracování statistických údajů a dat • správa daní a poplatků • pořizování zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva obce • spolupráce při tvorbě právních předpisů obce - vyhlášky, vnitřní předpisy, směrnice, formuláře pro potřeby obce

Z důvodu zastupitelnosti se dále požaduje: • agenda CzechPoint, vidimace, legalizace

Výhodou: • znalost správního řádu, zákona o obcích, zákona o účetnictví a zákona o rozpočtových pravidlech územních celků

Náležitosti přihlášky:
• Jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, popř.dokladu o povolení k pobytu, telefonní spojení, e-mail, datum a podpis
K přihlášce doložte: • profesní životopis (údaje o dosavadním zaměstnání s důrazem na odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností) • originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců • ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb.

Způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s požadovanými doklady doručte v obálce označené „VEŘEJNÁ VÝZVA ÚČETNÍ“ osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu: Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23 (rozhodující je datum doručení). Nebo elektronicky na adresu frantiskov@volny.cz
Při elektronickém podání jsou důležité všechny náležitosti přihlášky jako přílohy, které budou v případě vybrání uchazeče vyžadovány v originále.

Způsob výběru uchazeče: • Z přihlášek doručených do výše stanovené lhůty vybere starosta obce dne 25.10.2021 uchazeče, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru. Po skončení osobních pohovorů bude výsledek písemně oznámen uchazečům. • Obec Františkov nad Ploučnicí si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu tuto nabídku kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. • Oznámení o nabídce je zveřejněno na úřední desce, elektronické úřední desce obce
Františkov nad Ploučnicí 79 na internetové adrese: www.frantiskovnadploucnici.cz • Nevyžádané materiály budou skartovány.

Kontakt na zaměstnavatele

Obec Františkov nad Ploučnicí - 01: obecní úřad (sídlo)
Libor Bzura
starosta obce
412 586 050
frantiskov@volny.cz


Poslední změna: před 1 měsícem