Úředníci v oblasti daní (Rumburk)

Generální finanční ředitelství nabízí v obci Rumburk volnou pracovní pozici "Úředníci v oblasti daní". Nástupní mzda je 19 730 – 28 920 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Úředníci v oblasti daní
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Rumburk
Mzda:
19 730 – 28 920 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Generální finanční ředitelství - 03: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Rumburku
Františka Nohy 845/2
40801

412592405

Další informace o volném místu

Místo výkonu práce: Územní pracoviště v RUMBURKU
Františka Nohy č.p. 845/2, Rumburk 1

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo č. 251251 – odborný referent/vrchní referent v Oddělení kontrolním III, Odbor kontrolní
Sekce Územní pracoviště v Děčíně
Č. j.: 63198/21/7425-20290-506191

Ředitel Finančního úřadu pro Ústecký kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. 251251 – odborný referent/vrchní referent v Oddělení kontrolním III, v oboru služby „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry“.

Místem výkonu služby je Rumburk.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazená osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.
Má-li být na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která není státním zaměstnancem, nebo osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, stanoví se jí zkušební doba v délce 6 měsíců.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 30. 11. 2021.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:
- Zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
- Provádění vyhledávací činnosti, místních šetření, postupů k odstranění pochybností a daňových kontrol.
- Komunikaci s daňovými subjekty v rámci kontrolních postupů.
- Předkládání návrhů stanovisek k opravným prostředkům.
- Samostatné zahajování a vedení daňových řízení.
- Plnění úkolů zadaných nadřízeným představeným.
- Předpokladem pro výkon činnosti je znalost účetnictví včetně prováděcích předpisů a dále řízení služebního vozidla – řidičský průkaz sk. B.
Nabízíme:
- stabilitu a zázemí velké státní organizace
- motivační ohodnocení ( tarif+ další nárokové příplatky)
- pružnou pracovní dobu
- 25 dní dovolené
- 5 dní indispozičního volna
- 1 den osobního placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí
- až 6 dnů služebního volna ke studijním účelům
- příspěvek na stravování
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, stravování nebo cafeterii)
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních
- letní tábor pro děti zaměstnanců
- Víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
2
- možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
- propracovaný vzdělávací program
- možnost profesního růstu
- možnost zahraničních stáží.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 20. 10. 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 61, Ústí nad Labem 400 21, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2500@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: qjfn2bj
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí b

Kontakt na zaměstnavatele

Generální finanční ředitelství - 03: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Rumburku
Ing. Martina Vábererová
412592405
martina.vabererova@fs.mfcr.cz


Poslední změna: před 3 týdny