Vedoucí odboru rozvoje, investic a životního prostředí (Česká Kamenice)

MĚSTO ČESKÁ KAMENICE nabízí v obci Česká Kamenice volnou pracovní pozici "Vedoucí odboru rozvoje, investic a životního prostředí". Nástupní mzda je 35 000 – 45 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí odboru rozvoje, investic a životního prostředí
Obor(y):
Administrativa , Management
Obec:
Česká Kamenice
Mzda:
35 000 – 45 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Česká Kamenice - 01: městský úřad (sídlo)
Náměstí Míru 219
40721

Další informace o volném místu

[i] Místo výkonu práce: Česká Kamenice

Charakteristika pracovní pozice: plnění úkolů vyplývajících pro obce z ustanovení zákona o obcích (obecní zřízení), investiční činnost města a rozvojové záležitosti, dotační programy města, odpadové hospodářství a životní prostředí.


Platové podmínky: 11. platová třída v souladu se zněním Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu do práce: 11/2022 - 1/2023, příp. po dohodě.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou se šestiměsíční zkušební dobou.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, příp. středoškolské vzdělání s prokazatelnou praxí v požadovaném oboru.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Požadavky stanovené městem Česká Kamenice:
Předpokládá se základní orientace v dále uvedených činnostech:
- zkušenost s investiční činností a plánováním stavebních akcí,
- částečná znalost dotační politiky, rozvoje měst a životního prostředí,
- znalost problematiky chodu obecního úřadu,
- znalost související legislativy,
- analytické a logické myšlení,
- pečlivost, zodpovědnost, nezávislost, objektivita,
- schopnost týmové práce,
- počítačová gramotnost a výborná znalost práce s MS Office,
- řidičské oprávnění skupiny B.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo,
- číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
- datum a podpis uchazeče.

Přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- osvědčení (ZOZ, certifikáty apod.) o odborných zkouškách, je-li jeho držitelem.

Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh): úterý 27. 9. 2022 - do 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VŘ - ved. ORIŽP" zaslat na adresu:
Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru čp. 219, 407 21 Česká Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenice.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení a výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Co nabízíme:
- perspektivní zaměstnání v dobrém kolektivu s možností dalšího vzdělávání,
- odpovídající tabulkové platové podmínky s osobním ohodnocením a s případnými odměnami za kvalitně odvedenou práci nad rámec pracovních povinností,
- nadstandardní ohodnocení ve formě cílových odměn při splnění úkolu,
- 5 týdnů dovolené + 5 dní sick days (zdravotní volno),
- zaměstnanecké benefity: příspěvek na stravenky, příspěvek na důchodové (penzijní) připojištění, zlevněné tarify od Vodafone na mobilní telefony až pro 5 čísel.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem