Vrchní referent/rada v Oddělení majetkových (Děčín)

Generální finanční ředitelství nabízí v Děčíně volnou pracovní pozici "Vrchní referent/rada v Oddělení majetkových". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vrchní referent/rada v Oddělení majetkových
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Děčín
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Generální finanční ředitelství - 02: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně
Řetězová 1369/2a
40502

Další informace o volném místu

[i] Ředitel Finančního úřadu pro Ústecký kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. 250276 – vrchní referent/rada v Oddělení majetkových daní, v oboru služby „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry“.

Místem výkonu služby je Děčín.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou s trváním do 30. 06. 2022.

Zkušební doba bude sjednána v návaznosti na době trvání služebního poměru.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 29. 10. 2021.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:
- Zajišťování agendy vyměřování více druhů daní v souladu s daňovými předpisy (daň z nemovitých věcí).
- Práci s právními předpisy, zejména: zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.
- Plnění úkolů zadaných nadřízeným představeným.

Nabízíme:
- stabilitu a zázemí velké státní organizace
- motivační ohodnocení (tarif+ další nárokové příplatky)
- pružnou pracovní dobu
- 25 dní dovolené
- 5 dní indispozičního volna
- 1 den osobního placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí
- až 6 dnů služebního volna ke studijním účelům
- příspěvek na stravování
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, stravování nebo cafeterii)
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních
- letní tábor pro děti zaměstnanců
- Víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
- možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
- propracovaný vzdělávací program
- možnost profesního růstu
- možnost zahraničních stáží.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 21. 09. 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 61, Ústí nad Labem 400 21, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2500@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: qjfn2bj

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení SM č. 250276 – ÚzP v Děčíně“.

Bližší informace poskytne:
Ing. Monika Suchá
Tel.: 412 592 326
Monika.Sucha@fs.mfcr.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Generální finanční ředitelství - 02: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně
Ing Monika Suchá
vedoucí oddělení


Poslední změna: před 1 týdnem