Vrchní referent/rada v Oddělením kontrolním III. (Rumburk)

Generální finanční ředitelství nabízí v obci Rumburk volnou pracovní pozici "Vrchní referent/rada v Oddělením kontrolním III.". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vrchní referent/rada v Oddělením kontrolním III.
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Rumburk
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Generální finanční ředitelství - 03: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Rumburku
Františka Nohy 845/2
40801

Další informace o volném místu

*
Místo výkonu práce:
Františka Nohy č.p. 845/2, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Ředitel Finančního úřadu pro Ústecký kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. 250738 - vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním III, v oboru služby „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry“.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazená osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Má-li být na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která není státním zaměstnancem, nebo osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, stanoví se jí zkušební doba v délce 6 měsíců.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 01. 02. 2021.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:
- Zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
- Provádění vyhledávací činnosti, místních šetření, postupů k odstranění pochybností a daňových kontrol.
- Komunikaci s daňovými subjekty v rámci kontrolních postupů.
- Předkládání návrhů stanovisek k opravným prostředkům.
- Samostatné zahajování a vedení daňových řízení.
- Plnění úkolů zadaných nadřízeným představeným.
- Předpokladem pro výkon činnosti je znalost účetnictví včetně prováděcích předpisů a dále řízení služebního vozidla – řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme:
- stabilitu a zázemí velké státní organizace
- motivační ohodnocení ( tarif+ další nárokové příplatky)
- pružnou pracovní dobu
- 25 dní dovolené
- 5 dní indispozičního volna
- 1 den osobního placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí
- až 6 dnů služebního volna ke studijním účelům
- příspěvek na stravování
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, stravování nebo cafeterii)
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních
- letní tábor pro děti zaměstnanců
- Víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
- možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
- propracovaný vzdělávací program
- možnost profesního růstu
- možnost zahraničních stáží.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 30. 12. 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 61, Ústí nad Labem 400 21, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2500@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: qjfn2bj
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení SM č. 250738 – ÚzP v Děčíně“.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny