Všeobecná sestra (Krásná Lípa)

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa nabízí v obci Krásná Lípa volnou pracovní pozici "Všeobecná sestra". Nástupní mzda je 28 340 – 41 780 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Všeobecná sestra
Obor(y):
Zdravotnictví
Obec:
Krásná Lípa
Mzda:
28 340 – 41 780 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
Čelakovského 40/13
40746

Další informace o volném místu

Všeobecná sestra 2.19.13 způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu (platová třída 10 (10-12) podle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., katalog prací č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v platném znění a kvalifikační předpoklady) kromě obecných kvalifikačních předpokladů a požadavků musí splňovat další kvalifikační předpoklady a požadavky vyplývající z § 3 odst. 1, zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních:
Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry se získává absolvováním (§ 5 odst. 1, 2 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních):
a) nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester,
b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách,
c) studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b), byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání,
d) vysokoškolského studia ve studijních programech a studijních oborech psychologie-péče o nemocné, pedagogika-ošetřovatelství, pedagogika-péče o nemocné, péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004,
e) tříletého studia v oboru diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná sestra pro psychiatrii na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004,
f) studijního oboru všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004,
g) studijního oboru zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997, nebo
h) tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004.
Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se všeobecná sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární péči. Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se všeobecná sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární péči.

Všeobecná sestra, která získala odbornou způsobilost absolvováním studijního oboru všeobecná sestra na střední škole nebo studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání všeobecné sestry pod odborným dohledem. Tato povinnost se nevztahuje na všeobecné sestry, které po získání odborné způsobilosti absolvovaly vysokoškolské studium ošetřovatelského zaměření.
Za výkon povolání bez odborného dohledu se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý na základě indikace lékaře, a které provádí bez ohledu na přítomnost nebo dosažitelnost rady a pomoci lékaře. Prováděcí právní předpis (Vyhláška č. 391/2017 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků) stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat i bez indikace lékaře.
Zdravotní způsobilost
Zdravotnický pracovník je povinen doložit zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékařským posudkem, který vydává lékař závodní preventivní péče (§ 3, odst.1,2,3, zákona č. 96/2004 Sb., )

Kontakt: Životopisy e-mailem

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem